Jasper Meurs
| Banji

Ik vind het te gek dat Popsport talent helpt zonder dat het in de vorm van een competitie moet, en zoveel persoonlijke aandacht en zorg per act weet te geven.