Waldo Volmer
| Here's Waldo

Met bijna 20 jaar ervaring in de (pop)culturele sector heb ik een helikopterview en een groot en divers netwerk ontwikkeld. Het is mooi om kennis en ervaring te delen met jonge/nieuwe enthousiaste talenten, zoals ik ook doe op de Herman Brood Academie. Hiervoor is geen blauwdruk, het is altijd maatwerk. De artiest geeft aan waar de wensen en behoeftes liggen en samen kunnen we bespreken hoe daar een vervolgstap in gezet kan worden. Hierbij geldt; een olifant eet je in hapjes…