PARTNERS

Het partnerlandschap rondom Popsport is een wijdverspreid en divers netwerk van regionale en landelijke samenwerkingspartners. Popsport houdt haar netwerk dynamisch en flexibel om aansluiting te houden met de veranderende behoeften en trends onder jong poptalent. Voor de uitvoering van de Popsportprogramma’s werken we samen met cultuurinstellingen, poppodia en festivals, studio-eigenaren, muziekscholen, oefenruimtes, muziekprofessionals en andere talentontwikkelaars in heel Nederland.

Popsport wordt gefinancierd door diverse gemeenten, provincies, landelijke (Rijks)fondsen, private fondsen en sponsorpartners. Daarnaast zijn we altijd op zoek naar bedrijven of particulieren die popmuziek een warm hart toedragen, jong talent én het popklimaat in hun regio willen ondersteunen of Popsport simpelweg een sympathiek initiatief vinden. Wil je financieel partner worden van Popsport? Steun ons met Popsport Talent Support. Daar krijg je uiteraard wat voor terug!

subsidiënten

regionale partners

programmapartners

Popsport is, samen met Popronde, Kunstbende en POPNL, initiatiefnemer en ondertekenaar van het nationale Convenant Talentontwikkeling in de Popmuziek 2020-2024 (verlenging per 2025-2028).

Met dit convenant zet de vier partners zich gezamenlijk in voor een optimaal klimaat voor talentontwikkeling op het gebied van popmuziek. De vier convenantpartners delen kennis, kunde en netwerk en bundelen hun krachten in dienst van de ontwikkeling van poptalent in heel Nederland.

Download Convenant

Vijf redenen om
bij te dragen

Pop levert je een blauwdruk voor het leven

Muziek raakt je rechtstreeks in je ziel. En komt extra intens binnen tijdens je middelbare schooltijd. De levensfase waarin alle sensoren maximaal openstaan, skills worden ontwikkeld en persoonlijke (muzikale) blauwdrukken worden gemaakt. Muziek creëren, muziek uitvoeren, muziek luisteren, muziek delen en samen naar livemuziek gaan, hebben – specifiek in ieders jonge jaren – een onovertroffen invloed op de rest van het leven. Dat inzicht motiveert steeds meer muziekliefhebbers om op een later moment in hun leven, persoonlijk of vanuit een bedrijf, iets bij te dragen aan het klimaat waarin popmuziek kan bloeien. Popsport levert daar met zijn talentenprogramma – lokaal, regionaal en landelijk – een actieve en aantoonbare bijdrage aan.

Minder afhankelijk van subsidies

Popsport wil jong en gemotiveerd poptalent structureel blijven begeleiden en ondersteunen. Continuïteit en doorontwikkeling van kennis, contacten en netwerken is daarbij van groot belang. Popsport kan rekenen op veel steun middels gemeentelijke, provinciale en landelijke subsidies. Toch zet Popsport voortdurend in op het spreiden van inkomstenbronnen om financiële zekerheid te borgen. Naast cultuursubsidies is het daarom van belang om te investeren in andere vormen van (private) financiering. Wil je Popsport financieel steunen? Dat kan via Popsport Talent Support!

Jong talent woont in heel Nederland

Popsport heeft de missie om toegankelijk te zijn voor jong poptalent in héél Nederland. Op veel plaatsen in Nederland is de infrastructuur om muzieklessen te volgen, te repeteren of om op kleinere podia ‘meters’ te maken, weggevallen. Popsport Talent Support wil dan ook de mogelijkheid bieden om schenkingen te ‘oormerken’ aan Popsport NL of aan Popsport-activiteiten in een specifieke regio.

Het goede voorbeeld: muzikaal ondernemerschap

Naast muziekinhoudelijk coaching besteedt Popsport altijd al aandacht aan ondernemerschap en nieuwe verdienmodellen: wat kun je nog meer als muzikant behalve live optreden op een podium of festival? Popsport heeft sinds de coronapandemie besloten om nóg meer urgentie te geven aan dit onderwerp door de inkomstenbronnen/het werkveld voor popmuzikanten op te rekken: ontdek verdienmodellen in muziek bij vlogs, games, kunst, reclames of podcasts. Jongeren hebben de frisse denkkracht; Popsport stimuleert en faciliteert het experiment door de verbinding te leggen tussen jong poptalent en professionals uit het commerciële bedrijfsleven, de muziekindustrie en maatschappelijke organisaties. Op die manier maakt Popsport de nieuwe generatie muzikanten en creatieven minder kwetsbaar. Hiertoe geven we zelf het goede voorbeeld door minder subsidieafhankelijk te worden.

Schenken is belastingtechnisch voordelig

Stichting Popsport is door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI. Dat betekent dat alle schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn. Zo mogen schenkingen in het kader van Popsport Talent Support tot een bedrag van vijfduizend euro voor 125% in mindering worden gebracht in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting. Belangrijk daarbij is dat er over de financiële bijdragen die Stichting Popsport zo mag ontvangen, geen schenk- of erfbelasting wordt geheven. Legaten, erfstellingen en schenkingen zijn geheel onbelast. Het volledig geschonken bedrag komt dus ten goede aan de doelstellingen en werkzaamheden van Popsport. Bekijk een rekenvoorbeeld

De bevestiging van onze ANBI status is hier te vinden: ANBI controleren.

WHAT’S IN IT FOR YOU?

Light pakket

Voor € 500,- maak je een Popsport Network workshop mogelijk.
In ruil daarvoor:

 • Plaatsen we je bedrijfsnaam met logo en doorlink op onze website, als partner/sponsor
 • Vermelden we in communicatie over de workshop dat deze door jullie gesponsord is (in overleg kiezen we een passende workshop)
 • Maken we een leuke sociale media-post over jullie bedrijf en wat jullie bijdrage betekent voor Popsport
 • Krijg je een exclusieve uitnodiging voor een kijkje achter de schermen bij een Popsport-evenement

Medium pakket

Voor € 1.000,- maak je twee Popsport Network workshops mogelijk.
In ruil daarvoor kun je kiezen uit:

 •  Optreden van een Popsport act op je vrijdagmiddagborrel
 • Workshop muziek maken of zingen, voor de ultieme bonding op de werkvloer
 • Inspirerende lezing popgeschiedenis of les muziektheorie met gezelschap naar keuze
 • Een workshop rap & straattaal voor je bedrijf of relaties
 • Te gast zijn op één van de Popsport evenementen of workshopdagen

We vermelden jou natuurlijk ook als sponsor op onze website, social media en overige kanalen en dragen uit in de communicatie over de workshops dat ze door jou gesponsord zijn!

Large pakket

Vanaf € 5.000,- ben je een echte sponsor van Popsport in jouw regio! Dankzij jou kunnen 3 acts deelnemen aan een regiotraject of één deelnemer meedoen aan Popsport NL!

We zetten jou graag in de spotlight als mogelijk maker van deze ontwikkelingsplekken. Daarnaast kies je een paar van deze bedrijfsworkshops of we stellen er een samen op maat.

 • Optreden van een Popsport act op je vrijdagmiddagborrel
 • Workshop Ableton: maak een online bedrijfstune met je collega’s
 • Workshop muziek maken of zingen, voor de ultieme bonding op de werkvloer
 • Inspirerende lezing popgeschiedenis of les muziektheorie met gezelschap naar keuze
 • Een workshop straattaal voor je bedrijf of relaties
 • Te gast zijn op één van de Popsport evenementen of workshopdagen

Extra Large pakket

Vanaf € 20.000,- ben je echt hoofdsponsor, je maakt dan een compleet regiotraject mogelijk voor 10 deelnemende acts in jouw provincie. Daar wordt dan uiteraard jouw naam aan verbonden!

We kijken daarbij graag op maat wat we terug kunnen doen: welke lezingen, workshops of optredens passen bij jouw bedrijf en relaties? Wil je met ons mee naar één van de festivals waar we te gast zijn of een exclusief kijkje achter de schermen krijgen? Jij helpt ons enorm met jouw bijdrage dus wij helpen jou graag waar we kunnen!