Positieve beoordeling maar lage toekenning door beperkte middelen FCP

Gepost op 2 september 2020 - Popsport
De uitslag van de meerjarige instellingssubsidie Talent & Festivals 2021-2024 van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) is bekend. Popsport heeft al 12 jaar succesvol aangevraagd binnen deze regeling, waarmee de basis van talentontwikkeling voor jonge muzikanten in Nederland werd geborgd.

Ook nu ontving Popsport een positief advies van het FCP. Echter, door beperkte financiële middelen van het fonds en een groot aantal aanvragers, wordt dit keer slechts een derde van het geadviseerde bedrag toegekend. De commissie adviseert een bijdrage van € 600.000 voor vier jaar. Hiervan wordt echter € 200.000 gehonoreerd. De afgelopen drie periodes ontving Popsport steeds een vierjarig subsidiebedrag van € 560.000. We gaan in gesprek met het FCP en hopen dat er alsnog een passende oplossing kan worden gevonden.

Uit het rapport van de adviescommissie:

De commissie is positief over de schakel die Popsport vormt tussen amateurkunst en de eerste stappen van talenten richting professionaliteit. Ze is overtuigd van de waarde van het talentontwikkelingsprogramma en de langdurige betrokkenheid van Popsport bij de talenten.

De commissie merkt op dat Popsport de afgelopen jaren een sterk netwerk heeft gevormd met partners in de regio en het land en heeft waardering voor de regionale aanpak via partners die dicht bij het talent staan. De werving en selectie van de deelnemers wordt in hoge mate bepaald door het bereik van en de doorstroom vanuit deze partners. De commissie heeft vertrouwen in de keuze van Popsport om partners te kiezen die bijdragen aan meer diversiteit binnen de deelnemersgroep. 

Popsport biedt een doordacht programmatraject. De commissie is positief over de investering in haar eigen coaches door trainingen in de AMACK-systematiek. Hiermee houdt Popsport zicht op de kwaliteit. De commissie heeft ook waardering voor het netwerk van coaches en coördinatoren verspreid door heel Nederland.

Daarnaast doet de adviescommissie nog enkele aanbevelingen over de bedrijfsvoering, het ondernemerschap en pluriformiteit, die we ter harte nemen. Zo zijn we bezig met uitbreiden van een mecenaatprogramma voor iedereen die Popsport particulier wil ondersteunen. Daar krijg je heel wat moois voor terug! Wil je hier meer over weten? Neem contact met ons op!

Talentontwikkelingstraject Popsport