AMACK-e

Wat is AMACK-e?
AMACK is ontwikkeld door Jack Pisters, hoofd Popafdeling Conservatorium van Amsterdam. Popsport heeft de methodiek uitgebreid tot AMACK-e.

AMACK-e is een methode die structuur biedt bij coaching van muzikanten. Met dit volgsysteem wordt aan de hand van 6 punten een analyse van een act of muzikant gemaakt, die steeds aangevuld wordt na een volgende workshop of coaching. Hiermee ontstaat van elke act een uniform en dynamisch document waarin hun leerpunten en ontwikkeling in kaart gebracht worden.

Wat betekent AMACK-e?
A = Attitude
M = Motorische vaardigheden
A = Auditieve vaardigheden
C = Creatieve vaardigheden
K = Kennis vaardigheden
e = emotioneel

Waarom AMACK-e? 

Voor deelnemende acts en muzikanten:

  • Efficiënt document waarmee zij gestructureerd en regelmatig kunnen reflecteren op hun leerproces en ontwikkeling: wat zijn onze sterke punten, waar moeten we aan werken?
  • Portfolio dat meegenomen kan worden naar vervolgtrajecten en -opleidingen

Voor de coaches:

  • hulpmiddel en checklist bij coaching, beoordeling en verslaglegging
  • biedt mogelijkheid tot voorbereiding: de analyse tot dan toe geeft een beeld van waar een muzikant of act zich bevindt in het leerproces voordat ze bij hem/haar een workshop volgen

Voor de Popsport organisatie:

  • hulpmiddel bij intakegesprek
  • zicht op ontwikkeling en behoeftes van acts en kan daarmee een hulpmiddel zijn bij het samenstellen van een passend workshopprogramma
  • communicatiemodel voor coaches en organisatie: beide partijen kunnen ideeën uitwisselen voor mogelijke volgende workshops en ontwikkelingen bespreken

Globaal stappenplan
implementatie AMACK-e

Popsport organiseert voor alle coaches trainingen, waarin toepassing van het AMACK-e systeem wordt behandeld: wat houden de 6 punten precies in en hoe kun je AMACK-e goed inzetten als Popsport coach?

AMACK-e Eigenschappen
Attitude Drive, zelfbewustzijn, discipline, open houding, sociaal/asociaal, geloof in eigen kunnen, durven/lef
Motoriek Instrumentbeheersing
Audiovisueel Samenspel, muzikaal, intuïtie/gevoel, eigen sound
Creatief Componeren/liedjes, produceren/arrangeren, creatief repeteren, presentatie, improviseren, concept
Kennis Objectief/reflectief, sociaal inzicht, uitvoeringspraktijk, netwerk, techniek, muziektheorie, communicatie, ondernemen
emotioneel Waar gewenst inchecken op de mentale gezondheid van de deelnemer. Deelnemer heeft hier zelf de regie over.

Wie maakt er gebruik van AMACK?

Het door Jack Pisters ontworpen AMACK-systeem wordt onder andere gebruikt door de Dutch School of Popular Music (DSOPM), Conservatorium van Amsterdam Popafdeling (CvA Pop) en Amsterdam Electronic Music Academy (AEMA).

Verder wordt de methodiek gebruikt door mbo- en hbo-muziekopleidingen, regionaal netwerk Mindnote (muzieklokaal), jongerenprojecten ECI Roermond en muziekprojecten MSA.