CONVENANT TALENTONTWIKKELING

Op 16 januari 2020 is tijdens Eurosonic Noorderslag in de SPOT Groningen (voorheen Oosterpoort) het Convenant Talentontwikkeling in de Popmuziek 2020-2024 gepresenteerd. De initiatiefnemers POPnl, Kunstbende, Popsport en Popronde ondertekenden het convenant waarin afspraken worden gemaakt over de talentontwikkeling in de popmuziek de komende vijf jaar.

Doel van het convenant

Initiatiefnemers en ondertekenaars van het Convenant Talentontwikkeling in de Popmuziek 2020-2024 vormen een netwerk geworteld in de regio’s en hebben gezamenlijk een landelijke dekkingsgraad. De gezamenlijke activiteiten zijn gericht op het stimuleren, verbinden en inspireren van jonge popmuzikanten om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen.

Dit convenant ziet toe op alle genres in de popmuziek en waarborgt de gezamenlijke inzet van de betrokken partners voor een blijvende groei en investering in talentvolle muzikanten door activiteiten, kennis en netwerk met elkaar te verbinden. Met als resultaat een toekomstbestendige en duurzame infrastructuur voor talentontwikkeling en daarmee een dynamische popmuzieksector in Nederland.

Dit convenant is daarnaast ook een uitnodiging voor alle in de popsector actieve organisaties om kennis te delen en samenwerkingen aan te gaan om gezamenlijk het klimaat voor popmuzikanten te versterken.