Privacy
Verklaring

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe Stichting Popsport, gevestigd te Nijmegen aan de Molenveldlaan 96, en handelend onder de naam Popsport, omgaat met persoonsgegevens. Popsport is een stichting zonder winstoogmerk die zich inzet voor de ontwikkeling van jonge muzikanten; jong talent (tussen 14 en 21 jaar) wordt zowel creatief/muziekinhoudelijk als zakelijk gecoacht door professionals. Om dit te kunnen doen, kan Popsport persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Popsport en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contact- of aanmeldformulier op de website aan Popsport verstrekt.

Popsport respecteert je privacy en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Popsport houdt zich hierbij aan de privacywetgeving. De belangrijkste privacywet is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Popsport kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • je voor- en achternaam
 • je adresgegevens
 • je telefoonnummer
 • je e-mailadres
 • je bankgegevens
 • je werkgever of de act waarin je speelt
 • je activiteiten voor/bij Popsport
 • de instrumenten die je bespeelt, je specialiteit of interesse in bepaalde instrumenten en/of bepaalde activiteiten van Popsport

Waarvoor verwerkt Popsport persoonsgegevens?

Popsport verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons programma, om een gerechtvaardigd belang in te vullen of waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven.

Daarnaast kan Popsport je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een gezamenlijk afgesloten overeenkomst van opdracht, het nakomen van een daaraan verbonden wettelijke verplichting.

Minderjarigen

Meld jij je aan via de website en ben je onder de 16, dan vragen we ook contactgegevens van een ouder/verzorger. Deze persoon stellen we op de hoogte van je aanmelding en vragen we of hij/zij hiermee akkoord gaat. Vraag dus voor je aanmelding al of je ouders/verzorgers het goed vinden dat jij jezelf aanmeldt.

Hoe lang en waar bewaart Popsport gegevens?

Popsport bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent in de praktijk dat je gegevens worden bewaard zolang Popsport als stichting bestaat, tenzij je zelf aangeeft dit niet langer op prijs te stellen (zie: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen). Alle data wordt opgeslagen in een CRM-database.

Delen met anderen

Popsport verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij deelname aan Popsport geef je toestemming voor het maken van foto’s en video’s die Popsport online mag plaatsen. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder voorafgaande actieve goedkeuring.

Websitebezoek

Gebruikers- en gebeurtenisgegevens van de website www.popsport.nl (bijvoorbeeld een bezoek aan onze website), worden binnen Google Analytics bewaard voor een periode van 26 maanden. Deze bewaarperiode wordt gereset bij iedere nieuwe activiteit. Google Analytics verwijdert automatisch gebruikers- en gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode. Popsport gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De website van Popsport gebruikt tevens cookies en trackers, je kunt deze ten alle tijden blokkeren of verwijderen via je internetbrowser.

Beveiliging

Popsport neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via de website van Popsport worden uitgewisseld maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Popsport gebruikt een CRM op basis van SuiteCRM. De gegevens staan opgeslagen op een beveiligd platform en zijn alleen bereikbaar via de bijbehorende applicatie en met geldige inloggegevens. Het CRM is uitsluitend te bereiken via een beveiligde verbinding. Gegevens worden dus nooit over een onbeveiligde internetverbinding verzonden. De volledige informatie over de beveiliging van het CRM kun je hier vinden.

Welke rechten heb ik?

Op grond van de AVG kun je verzoeken om:

 • inzage in je gegevens;
 • correctie en verwijdering van je gegevens;
 • beperking van het gebruik van je gegevens.

In bepaalde gevallen heb je ook recht op:

 • je gegevens in digitale vorm;
 • bezwaar tegen de gegevensverwerking.

Contact over je rechten?

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Popsport verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Popsport op via info@popsport.nl of 024-3243350.

Ook kun je contact met ons opnemen voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering of beperking. Popsport zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Afmelden voor onze nieuwsbrieven kan via de link die onderaan de nieuwsbrief staat.

Wat als ik vragen of klachten heb?

Mocht je om een of andere reden het gevoel of bewijs hebben dat wij je gegevens niet correct behandelen, neem dan contact met Popsport op via info@popsport.nl of 024-3243350 of je kunt dit melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.